Υπηρεσίες

“Για εμάς κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις ιδιαίτερες ανάγκες της ώστε να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία στην σωστή λήψη αποφάσεων.”
Gravity ΙΚΕ

Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και την εποπτεία του λογιστηρίου σας, την τήρηση της μισθοδοσίας και τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών εργασιών που απαιτούνται για την επιχείρηση σας.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί να σας παρέχει διαρκή, έγκυρη και οργανωμένη φοροτεχνική πληροφόρηση, τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα.

Συμβουλευτική

Ονειρεύεστε ένα νέο εγχείρημα ή επιθυμείτε να αναπτύξετε την επιχείρηση σας στην Ελλάδα; Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με περισσότερους τρόπους από όσους φαντάζεστε!

Η Gravity ΙΚΕ διαθέτει πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και παρέχει σύγχρονες και αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες. 

Μέσα από στενή συνεργασία και με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, η Gravity ΙΚΕ προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αναλυτική εικόνα για τα οικονομικά τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Για εμάς στην Gravity ΙΚΕ, κάθε συνεργάτης ή επιχείρηση είναι μοναδική και επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις ιδιαίτερες ανάγκες του/της ώστε να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας στην σωστή λήψη αποφάσεων.

Η Gravity IKE παρέχει:

1. Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

– Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
– Φοροτεχνικές και Λογιστικές Υπηρεσίες
– Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η Gravity IKE παρέχει και λογιστικές υπηρεσίες εταιρειών εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύστασης, έναρξης, ΦΠΑ, μισθοδοσίας και τήρησης βιβλίων.

2. Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των πελατών μας!

Χρειάζεστε έναν έμπειρο συνεργάτη;