Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από το Gravitysa.gr το οποίο διαχειρίζεται το παρόν “Website” (στο εξής: ιστοσελίδα) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της ιστοσελίδας ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο Gravitysa.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Το Gravitysa.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας, δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν.

Σύνδεσμοι

Το Gravitysa.gr περιέχει σε πολλά σημεία του συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

Κοινοποίηση Δημογραφικών Στοιχείων

Το Gravitysa.gr ενδέχεται να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν μεμονωμένο άτομο.

Ασφάλεια

Το Gravitysa.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά – δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου – δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.