Τι χρειάζεται για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας;

Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας χορηγούνται άμεσα, εφόσον:

  1. Η ενδιαφερόμενη έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία χρόνια και
  2. Η ενδιαφερόμενη δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά.